Комуналне надлежности

Наплату комуналних услуга кроз Систем обједињене наплате на подручју градa обавља ЈП "Стан".

Субвенције за плаћање комуналних услуга зависно од категорије корисника, одобрава Центар за социјални рад или даваоци комуналних и других услуга директно.Назив услуге или производа

Надлежно предузеће или институција

Изношење смећаЈКП "Биоктош"
Депоновање смећа ЈКП Регионални центар за управљање отпадом - Дубоко

Грејање

 ЈКП "Топлота"
Вода и канализацијаЈКП "Водовод"
Накнада за заштиту вода Републички фонд за воде
Накнада за заштиту водаРепублички фонд за воде
Одржавање заједничких уређаја, фасада, лифтова и крововаЈП "Стан"
Хитне интервенцијеЈП "Стан"
Чишћење зградаАгенција која пружа услуге
 Осигурање простора или лица

Осигуравајуће кућеСложеност рада на одржавању комуналне инфраструктуре Града најчешће захтева синхронизовано деловање више јавних комуналних предузећа. У појединим случајевима долази до преклапања њихових надлежности из практичних разлога или због недовољно прецизне регулативе.

Водовод и канализација

ЈКП „Водовод“ надлежно је за одржавање водоводних инсталација и уличне водоводне мреже до водомера, укључујући и водомер. Водоводне инсталације иза водомера представљају кућну инсталацију и о њој брину власници који сами сносе трошкове и сами је одржавају. ЈКП „Водовод“ надлежно је и за одржавање канализационих инсталација све до канализационог прикључка.

О одржавању кућних инсталација води рачуна предузеће ЈП „Стан“, са којим власник или Скупштина зграде склопи уговор о одржавању кућних инсталација канализације.

Грејање

Када дође до загушења и изливања фекалија у индивидуалним, блоковским котларницама и предајним станицама које доводе до поремећаја у испоруци топлотне енергије, онда ЈКП „Водовод“ отклања узрок загушења, а ЈКП „Топлота“ последице.

Електрична енергија

 „Електродистрибуција Ужице“ надлежна је за одржавање електричних инсталација до бројила, укључујући и електрично бројило. Инсталације иза електричног бројила представљају кућну инсталацију и о њој брину власници који сами сносе трошкове и сами је одржавају или за то уговором ангажују ЈП „Стан“.