Упит стања

Ваша задужења и уплате по уплатницама Система обједињене наплате за комуналне услуге можете проверити на следеће начине:

    - Одласком у просторије Система обједињене наплате у ул. Д.Туцовића 40
    - Позивањем броја 515-791
    - on-line упит стања

 Да би могли да Вам пружимо услугу провере података on-line упитом стања, потребно је да се пријавите за ову услугу и то тако што ћете послати e-mail на info@jpstan.com са следећим подацима:

- ИД простора, то је Ваш лични број у Систему обједињене наплате и налази се у горњем левом углу уплатнице после текста ПРИЗНАНИЦА РАЧУН. То је шестоцифрени број који је одштампан одмах после двоцифреног броја и прве повлаке нпр.

ПРИЗНАНИЦА РАЧУН 34-055641-09021-0035690 (тамнији бројеви су ИД простора)  

- Ваше име, презиме  и  тачну адресу
- Ваш ЈМБГ

По пријему Вашег захтева, у најкраћем року ће бити активирана услуга on-line упит стања.

Захваљујемо се на Вашем поверењу.