ЈП Стан

Добро дошли на званичну презентацију Јавног предузећа Стан - Ужице. Уз богату референтну листу, успешно и квалитетно изведених радова у области одржавања стамбеног и пословног простора, наш највећи квалитет су наши запослени и огромно искуство које стоји иза нас.

Дођите да радимо заједно и улепшамо наш град.


Подаци о предузећу

Пословно име:             Јавно предузеће "Стан" Ужице
Скраћени назив:         ЈП "Стан" Ужице
Седиште-адреса:        Ужице, ул. Марије Маге Магазиновић бр.7
Оснивач:                        Град Ужице
Регистарски број:        БД. 35227/2005 решење АПР о превођењу
Матични број:               07382685
ПИБ:                               101624709
Шифра претежне делатности:    81.22
Основнa делатност: Одржавање заједничких делова стамбених и стамбено-пословних зграда
Текући рачуни:
Војвођенска банка    355-1018256-84
Банка Интеза             160-51497-09
УниКредит                   170-1424-10


Формулари:

Овде можете преузети формуларе који су Вам потребни ради бржег и лакшег решавања Ваших захтева.


Налог за поправку Овде