ЈП "СТАН" Ужице, Марије Маге Магазиновић 7
"Сервис" тел. 031/514-476, 031/514-696 Централа: 031/513-259 Тех.служба: 031/513-578
Деж.служба: 064/640-65-08 радним данима до 20h, викендом до 15h
КОНТАКТИРАЈТЕ НАС
 


Ваше мишљење о раду Система обједињене наплате:
Одлично (68%)
Врло добро (5%)
Добро (3%)
Лоше (23%)
Немам мишљење (1%)
   
 
 
УПИТ СТАЊА НА РАЧУНУ
Региструјте се
Шифра корисника
Изаберите годину:
 Почетна    О нама    Систем обједињене наплатe    Рачуни    Информација за кориснике    Новости    Контакт
Систем обједињене наплатe - Учесници у СОН-у пошаљи страну пријатељу штампа
стране
 
Учесници у СОН-у

Учесници (даваоци услуга) у СОН-у:
- ЈКП "Биоктош"
- ЈКП Регионална депонија "Дубоко"
- ЈКП "Градска топлана"
- ЈКП "Водовод"

- Поред јавних и комуналних предузећа, даваоци услуга у СОН-у су неколико фирми које се баве чишћењем пословног и стамбеног простора:

Поред ових јавних предузећа, склопљени су уговори за наплату услуга и са осигуравајућом компанијом Дунав осигурање.

Комуналне и друге услуге које се наплаћују кроз СОН су:
- Одношење смећа - ЈКП "Биоктош",
- Накнада за услуге депоновања смећа - ЈКП Регионална депонија "Дубоко",
- Накнада за заштиту и унапређење животне средине - Град Ужице,
- Услуге грејања стамбеног простора - ЈКП "Градска топлана",
- Вода за пиће и услуге канализације - ЈКП "Водовод",
- Накнада за заштиту вода - Република Србија, Министарство за пољопривреду, шумарство и водопривреду,
- Одржавање зграда (хитне интервенције, одржавање лифтова, одржавање кровова, одржавање фасада, одржавање заједничких уређаја у стамбеним зградама) - за стамбене зграде које су са ЈП "Стан" закључиле уговор о одржавању
- Осигурање кућа и станова - Компанија Дунав осигурање
- Осигурање кућа и станова - ДДОР Нови Сад
- Животно осигурање - ДДОР Нови Сад
- Чишћење зграда - за зграде које имају уговор са фирмама "Best" и "Green Plus"
- Одржавање лифтова у стамбеним зградама за зграде које имају уговор са "Економик инжењеринг" доо - Ужице и ЗР "Лифт сервис" - Ужице