ЈП "СТАН" Ужице, Марије Маге Магазиновић 7
"Сервис" тел. 031/514-476, 031/514-696 Централа: 031/513-259 Тех.служба: 031/513-578
Деж.служба: 064/640-65-08 радним данима до 20h, викендом до 15h
КОНТАКТИРАЈТЕ НАС
 


Ваше мишљење о раду Система обједињене наплате:
Одлично (68%)
Врло добро (5%)
Добро (3%)
Лоше (23%)
Немам мишљење (1%)
   
 
 
УПИТ СТАЊА НА РАЧУНУ
Региструјте се
Шифра корисника
Изаберите годину:
 Почетна    О нама    Систем обједињене наплатe    Рачуни    Информација за кориснике    Новости    Контакт
Информације за кориснике - Прописи пошаљи страну пријатељу штампа
стране
 
Прописи

ЈП "Стан" поштује све акте и одлуке на основу којих раде учесници у Систему обједињене наплате, као и остале законске прописе.

ГРАДСКЕ ОДЛУКЕ:

- Одлука о обједињеној наплати комуналних и других услуга и накнада

-Одлука о утврђивању критеријума и начина плаћања трошкова за одржавање стамбених зграда у којима се налазе пословне просторије

- Одлука о кућном реду у стамбеним зградама
- Одлука о снабдевању града водом
- Одлука о градској канализацији
- Одлука о условима и техничким нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова)
- Одлука о снабдевању града топлотном енергијом
- Одлука о ценама топлотне енергије
- Одлука о општим условима за испоруку електричне енергије ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 39/01)
- Одлука о тарифном систему за продају електричне енергије ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 24/01 до 98/04)
- Одлука о одржавању чистоће
- Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине

ЗАКОНИ И ПРОПИСИ:
- Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 135/04)
- Закон o одржавању стамбених зграда ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 44/95, 46/98, 1/01)
- Уредба о одржавању стамбених зграда и станова ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 43/93)
- Правилник о хигијенској исправности воде за пиће ("Сл. лист СРЈ", бр. 42/98) 

Преузмите документа:

Закон о становању

Закон о одржавању стамбених зграда

Закон о заштити животне средине